REALIZACE V ROCE 2018

 • Městys Kolinec- odbahnění rybníka Buršice
 • Erding Brno – SCZT Pod Hůrkou Klatovy III.etapa

REALIZACE V ROCE 2017

 • Silnice Klatovy – kanalizace Malý Bor
 • ČHMÚ Praha – stavební práce pro přípojky do počítačového sálu
 • Erding Brno – teplovodní přípojka pro obytný soubor Jeremiášova ul. Praha
 • Tenza Brno – SCZT Pod Hůrkou Klatovy
 • VAK servis Klatovy – kanalizace Tolstého ul. Klatovy
 • Uchytil s.r.o. Brno – základy pro silo
 • S and Z s.r.o. Praha – stavební práce Na Zbořenci Praha

REALIZACE V ROCE 2016

 • Mudr.Thiemann Plzeň – oprava rod.domu Přeštice
 • EMPEX Plzeň – demolice objektu
 • Obecní úřad Týnec – demolice objektu
 • Mgr.Berka Klatovy – demolice objektu
 • Welding Consult Klatovy – stavební práce PECU Klatovy
 • Cergomont Blansko – stavební a výkopové práce ČHMÚ Komořany rekonstrukce topného kanálu
 • ŠVAK Klatovy – Kanalizace Horažďovice
 • Silnice Klatovy – kanalizace Malý Bor

REALIZACE V ROCE 2015

 • Silnice Klatovy – kanalizace Hrádek u Sušice
 • Tazata Stříbro – demolice Masowest Klatovy
 • ŠVAK Klatovy – kanalizace Měchurova ul. Klatovy
 • VAK servis Klatovy – kanalizace Čínov
 • Lesing Plus Plzeň – Ostrov u Stříbra – vodovodní přípojka
 • Silnice Klatovy – Kanalizace Točník
 • Welding Consult Klatovy – Hala Pod Borem
 • Městský úřad Přeštice – kanalizace Žerovice

REALIZACE V ROCE 2014

 • Erding Brno – Rozšíření centrálního zásobování teplem v obci Mileč – inž. sítě
 • Welding Consult Klatovy – Casino King´s Alžbětín – HTÚ, demolice
 • Silnice CZ Krnov – oprava lesní cesty Běleč
 • Obec Mileč – oprava chodníku
 • Město Klatovy – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Šmeralova ul. Klatovy
 • Lesing Plus Plzeň – oprava propustku  za Horní Lukavicí
 • Silnice Klatovy – Rekonstrukce nám. Horažďovice – kanalizace
 • Hauserová Špičák – rekonstrukce bytů Špičák

REALIZACE V ROCE 2013

 • Bogl + Krýsl Dobřany – demolice mostu Horažďovice
 • Beran Chudenice – přípojka kanalizace
 • Míšková Klatovy – stavební práce jímka Loreta
 • Švak Klatovy – zemní práce Klatovy
 • Město Klatovy – rekonstrukce vodovod + kanalizace ul. Dragounská
 • Welding Consult Klatovy – Casino King´s Alžbětín – kanalizace, stavební práce rekonstrukce skladu
 • Erding Brno – Rozšíření centrálního zásobování teplem v obci Mileč – inž. sítě

Naše starší realizované projekty naleznete v sekci O NÁS.