PROFIL SPOLEČNOSTI

Struktura organizace a dosažená praxe

 • 1978-1979  projektové práce na akci rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze.
 • 1980-1988 mistr, poté stavbyvedoucí u IPS Ostrava, výstavby inženýrských sítí, rybníků, vodních děl, Alpské úpravy potoků, retenční nádrže.
 • 1988-1990 stavbyvedoucí MPS Praha – výstavby hloubkových kabelových sítí, od roku 1990 vlastní firmu KZ Klatovy – Kobera Luboš.
 • 2003 firma KZ Klatovy – Kobera Luboš se přetransformovala z podnikající fyzické osoby na firmu TRANSMIX BETON, společnost s ručením omezeným.

Firma v současnosti zajišťuje výstavbu inženýrských sítí a provádění veškerých zemních a výkopových prací, demoličních prací, zakládání staveb, výstavbu bytových a občanských staveb, komunikací a veřejných prostranství.

K zajišťování těchto prací disponujeme dostatečnou mechanizací celkem dvěma zemními rypadly MF 965 a dvěma stroji Atlas (obsah lžíce 1 m3). Dále disponujeme ke stroji ATLAS bouracím  hydraulickým kladivem 1,4t. Dopravu zajišťujeme vlastními dopravními prostředky typu Tatra, Liaz, Avie.

HLAVNÍ ODBĚRATELÉ A REALIZACE

 • V oblasti telekomunikací v uplynulých letech, zejména firma Sitel Praha, pro kterou jsme zajišťovali výstavbu tras telekomunikačních kabelů z větších staveb DOK Příbram, Volyně, Strakonice, České Budějovice, Jihlava, Třešť, Telč, Boletice, Jínce. S firmou Sitel Praha spolupracujeme od roku 1996, jen v lokalitě Příbram jsme zrealizovali 67 kompletních telekomunikačních staveb, což reprezentuje cca 60 km páteřních telekomunikačních rozvodů včetně přidružených staveb.
 • V uplynulých letech jsme dále realizovali výstavbu hloubkového kabelovodu Klatovy a výstavbu povrchového kabelovodu v historické části města.
 • Z větších staveb za poslední léta jsme realizovali jako subdodávku pro Stavební podnik Klatovy  stavbu Metallum Domažlice, DIOSS Nýřany, PAP Sušice, kabelovod Klatovy. Na těchto stavbách jsme budovali inženýrské sítě a jiné dílčí objekty, včetně povrchových kabelovodů, jednalo se o výrobní haly – areály a poddodávky velkého rozsahu.
 • V roce 2004 a 2005 jsem jako jednu z větších subdodávek pro Stavební podnik Klatovy realizovali stavby Spálené Poříčí – výstavba 68 byt. jednotek – veškeré  inženýrské sítě a chodníky.
 • Asavet Biřkov – zemní a bourací práce, drenáže, kanalizace, přeložky sítí, provedení opěrných zdí
 • Kdyně výstavba bytových jednotek – zakládání stavby včetně základových desek, kompletní inženýrské sítě
 • Hypernova Klatovy rozšíření –kompletní založení stavby, inženýrské sítě, HTÚ velkého rozsahu 5.500 m3 zeminy
 • Klenčí tělocvična – zakládání stavby, kanalizace, přeložky potoka, chodníky, oplocení, HTÚ velkého rozsahu
 • Nýřany Mexiko – demolice staré čtvrti
 • Přeštice Plus Discont – kompletní zakládání stavby
 • Klatovy čp. 57/1 odstranění kotelny včetně komína – kompletní odstranění stavby.
 • 38 b.j. Cibulkova ul. Klatovy-venkovní kanalizace, vodovod, plynovod
 • Základní škola Plánice – bourací práce, přípojka kanalizace, základy kuchyně, parkoviště
 • Teplovod Plánická ul. Klatovy – slaboproudé přípojky, teplovod
 • LIDL Klatovy – základy, kanalizace, vodovod
 • Diakonie ČCE Merklín – spodní stavba včetně venkovní kanalizace splaškové a dešťové, požární nádrže, přípojky elektro, HTÚ
 • V roce 2006 výstavba terasových domů v Červeném Hrádku v Plzni
 • Založení Zimního stadionu v Domažlicích
 • Výstavba 16 b.j. na klíč Malonice – Kolinec
 • LIDL Prachatice- zakládání stavby
 • Demolice pro LIDL Klatovy a LIDL Prachatice
 • V roce 2007 ÚSP Mirošov – vodovodní řad
 • Terénní úpravy velkého rozsahu Na Ježíšku Plzeň
 • Zakládání bytového domu Máchova ulice, inženýrské sítě a zpevněné plochy
 • Akce čisté město Klatovy. Kanalizace Kal + Tajanov + Luby cca 1000 m ve velkých hloubkách
 • Akce čisté město Dobřany kanalizace cca 1800 m
 • OÚ Kolinec oprava kotelny + Jindřichovice bytový dům
 • Drůbežárna Horšov, 2 haly na odchov brojlerů
 • 2008 demolice domů pro MU KT
 • DZ Klatovy – rozšíření masné výroby

V roce 2013

 • Bogl + Krýsl Dobřany – demolice mostu Horažďovice
 • Beran Chudenice – přípojka kanalizace
 • Míšková Klatovy – stavební práce jímka Loreta
 • Švak Klatovy – zemní práce Klatovy
 • Město Klatovy – rekonstrukce vodovod + kanalizace ul. Dragounská
 • Welding Consult Klatovy – Casino King´s Alžbětín – kanalizace, stavební práce rekonstrukce skladu
 • Erding Brno – Rozšíření centrálního zásobování teplem v obci Mileč – inž. sítě

V roce 2014

 • Erding Brno – Rozšíření centrálního zásobování teplem v obci Mileč – inž. sítě
 • Welding Consult Klatovy – Casino King´s Alžbětín – HTÚ, demolice
 • Silnice CZ Krnov – oprava lesní cesty Běleč
 • Obec Mileč – oprava chodníku
 • Město Klatovy – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Šmeralova ul. Klatovy
 • Lesing Plus Plzeň – oprava propustku  za Horní Lukavicí
 • Silnice Klatovy – Rekonstrukce nám. Horažďovice – kanalizace
 • Hauserová Špičák – rekonstrukce bytů Špičák

V roce 2015

 • Silnice Klatovy – kanalizace Hrádek u Sušice
 • Tazata Stříbro – demolice Masowest Klatovy
 • ŠVAK Klatovy – kanalizace Měchurova ul. Klatovy
 • VAK servis Klatovy – kanalizace Čínov
 • Lesing Plus Plzeň – Ostrov u Stříbra – vodovodní přípojka
 • Silnice Klatovy – Kanalizace Točník
 • Welding Consult Klatovy – Hala Pod Borem
 • Městský úřad Přeštice – kanalizace Žerovice

V roce 2016

 • Mudr.Thiemann Plzeň – oprava rod.domu Přeštice
 • EMPEX Plzeň – demolice objektu
 • Obecní úřad Týnec – demolice objektu
 • Mgr.Berka Klatovy – demolice objektu
 • Welding Consult Klatovy – stavební práce PECU Klatovy
 • Cergomont Blansko – stavební a výkopové práce ČHMÚ Komořany rekonstrukce topného kanálu
 • ŠVAK Klatovy – Kanalizace Horažďovice
 • Silnice Klatovy – kanalizace Malý Bor

V roce 2017

 • Silnice Klatovy – kanalizace Malý Bor
 • ČHMÚ Praha – stavební práce pro přípojky do počítačového sálu
 • Erding Brno – teplovodní přípojka pro obytný soubor Jeremiášova ul. Praha
 • Tenza Brno – SCZT Pod Hůrkou Klatovy
 • VAK servis Klatovy – kanalizace Tolstého ul. Klatovy
 • Uchytil s.r.o. Brno – základy pro silo
 • S and Z s.r.o. Praha – stavební práce Na Zbořenci Praha

V roce 2018

 • Městys Kolinec – odbahnění rybníka Buršice
 • Erding Brno – SCZT Pod Hůrkou Klatovy III.etapa