Úvod-Obsah

Společnost TRANSMIX BETON s.r.o. provádí výstavbu inženýrských sítí, vodovodů, kanalizace a plynovodů. Dále nabízíme zemní a výkopové práce, demolice, meliorace a zakládání staveb. Stavíme také nádrže, vodohospodářské a zdravotně technické stavby a komunikace.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Realizujeme profesionální a rychlou výstavbu inženýrských sítí, vodovodů, kanalizace a plynovodů.

ZEMNÍ PRÁCE

Zajištujeme komplexní služby z oblasti zemních prací, výkopů a terénních úprav.

DEMOLICE

Demolice a bourací práce provádíme včetně třídění stavebního odpadu, jeho odvozu a zajištění recyklace či uložení.

DOPRAVNÍ STAVBY

Provádíme kompletní dodávku dopravních staveb včetně zemních prací (silnice, chodníky, parkoviště).

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Realizace staveb vodohospodářského charakteru, odvodnění komunikací a nádrže.

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Zakládání staveb, rodinných domů, bytových domů, technických staveb a průmyslových objektů.

NAŠE SLUŽBY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V rámci inženýrských sítí provádíme realizace:
 • splaškové, dešťové či jiné kanalizace
 • vodovodní řády, plynovody, horkovody
 • elektro přípojky
 • telekomunikační rozvody
 • přeložky veškerých inženýrských sítí
Také provádíme úpravy terénu po ukončení prací včetně pokládky dlažby, chodníků, úpravy komunikací.

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

 • výkopy základů rodinných domů, plotů, pergol…
 • výkopy bazénů, septiků, jímek, drenáží
 • obnažení základů pro hydroizolaci
 • úprava terénů, svahování terénů
 • převoz sypkých materiálů po staveništi
 • demolice staveb, nakládka suti
 • výkopy kanalizačních a vodovodních přípojek
 • výkopy při haváriích vody a plynu
 • telekomunikační a elektrické rozvody

DEMOLICE

Zaměřujeme se především na demolice objektů (rodinné domy, činžovní domy, garáže a drobné stavby) a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch. K těmto demolicím používáme stroje různých velikostí, výkonné bourací kladivo a odborně proškolenou obsluhu. Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně.

Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech. Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.

ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Obcím a veřejné správě nabízíme terénní a zemní úpravy parků a veřejných prostranství. Zároveň se zabýváme rekultivací brownfieldů a rekultivací krajiny po těžbě nebo po likvidaci skládek. K naší specializaci patří také čištění říčních koryt a vodních toků.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Pomůžeme vám s terénními úpravami, skrývkou ornice i s hloubením vinných sklepů, nádrží a jezírek v okrese Klatovy a okolí. Naše služby zahrnují pokládku nové dlažby či zhotovení příjezdových cest a chodníků.

TECHNIKA

 • Stroje Atlas kolový 1604, Atlas pásový 1504,  vč. bouracího hydraulického kladiva 1,4t, obsah lžíce 1m3
 • Zemní rypadlo MF 965
 • Pásové rypadlo Volvo 5t
 • Nákladní Iveco Tracker 17t
 • Nákladní Iveco Eurocargo

REALIZOVANÉ PROJEKTY

KONTAKTUJTE NÁS

  • TRANSMIX BETON s.r.o.

  • Adresa: Dr. Sedláka 903, 339 01 Klatovy
  • Telefon: +420 608 028 065, +420 602 210 315
  • Email: kobera@transmixbeton.cz
  • Web: https://www.transmixbeton.cz